АГЕНТИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ УПРАВЛЯВАТ БАН

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

ОБЩО АГЕНТИТЕ ТАМ МОЖЕ ДА СА БИЛИ МНОГО НАД 1 000 ДУШИ

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БНА

Р Е Ш Е Н И Е № 2-351/ 27.05.2014 г.
(съкратен вариант)

Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия извърши проверка на лица по чл. 3, ал. 2, т. 2 – председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена. Проверени са 415 лица. Шест лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от Закона. За 16 лица (Приложение 1) органът по чл. 21, ал. 2 (председателят на БАН) не предостави всички необходими данни и за тях проверката продължава.
След като проучи и обсъди наличните материали, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Р Е Ш И :
УСТАНОВЯВА И ОБЯВЯВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 1 ОТ ЗАКОНА НА:
1. Александър Янков Димов, щатен служител на ДС
2. Александър Янков Спасов, щатен служител на ДС
3. Алекси Иванов Данчев, агент Георги
4. Ангел Иванов Ангелов, щатен служител на ДС
5. Аспарух Траянов Велков, агент Палеограф
6. Благовест Шишманов Бочев, агент Герганов
7. Божидар Димитров Самарджиев, агент Илиев
8. Божидар Стефанов Иванов, агент Сашо
9. Георги Ангелов Николов, агент Гаин
10. Георги Димитров Джолов, агент Лазар, агент Жан
11. Георги Димитров Кючуков, агент Горанов
12. Георги Кирилов Периклийски, агент Тасков
13. Георги Николов Милошев, агент Милев
14. Георги Фотев Георгиев, агент Йолов
15. Даниела Стефанова Атанасова, агент Роми
16. Дечко Кирилов Свиленов, агент Петър
17. Димитър Василев Богданов, агент Крутов
18. Димитър Стоянов Карпузов, агент Криптон, агент Иво
19. Емил Георгиев Константинов, агент Михайлов
20. Енчо Недялков Герганов, агент Герасимов
21. Иван Георгиев Иванов, агент Кондов
22. Иван Данаилов Ванков, агент Петров
23. Иван Димитров Шопов, агент Химика
24. Иван Русев Маразов, агент Библиотекаря
25. Иван Стоянов Илиев, агент Светлина
26. Камен Василев Михайлов, агент Цветков
27. Камен Стефанов Куманов, агент Кук
28. Красимира Благоева Кирова, агент Професора
29. Лъчезар Тодоров Каранлъков, агент Иванов
30. Марин Цвятков Александров, агент Мишо
31. Мария Дечова Стамболиева, агент Айдлин
32. Недко Стефанов Шиваров, сътрудник
33. Николай Николаев Колев, агент Вулев
34. Петър Асенов Атанасов, агент Планк
35. Петър Борисов Миланов, агент Андреев
36. Петър Стоянов Кендеров, агент Симеон, агент Кадмий
37. Радосвет Стефанов Коларов, агент Божидар
38. Райчо Димитров Лазаров, агент Заров
39. Симеон Георгиев Ванев, агент Христов
40. Станимир Добрев Кюркчиев, агент Ричев
41. Стефан Любомиров Спасов, агент Лале
42. Стоил Пешев Стоилов, агент Стоянов
43. Стоице Николов Андреев, агент Ангел
44. Стоян Борисов Жерев, агент Сашо-Цветарски
45. Стоян Стефанов Стоянов, агент Симсон
46. Таню Манев Мичев, агент Румен
47. Тодор Апостолов Бояджиев, агент Тото, агент Павел
48. Тодор Кирилов Калканджиев, агент Каязов
49. Тодор Стоилов Рангелов, агент Биков
50. Цветан Минков Ралчовски, агент Двореца

ЛИЦА, ЗА КОИТО НЕ Е ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА
1. Гешо Тодоров Гешов
2. Пантелей Щерев Пасков
3. Стоян Георгиев Генчев.
4. Георги Стоянов Георгиев
5. Маргарита Михайлова Василева
6. Борислав Христов Стоянов
7. Борис Андонов Николов
8. Христо Николов Георгиев
9. Елена Генчева Кондакова
10. Велчо Иванов Велчев
11. Ана Василева Петрова
12. Петя Тотева Костадинова
13. Атанас Илиев Куюмджиев
14. Петър Свирачев
15. Тодор Бакалов
16. Тодор Тодоров

Председател:
Евтим Костадинов Костадинов /п/ не се чете

Проверените са 415 души, от тях 50 души са агенти и доносници, те са 12% от ръководството на БАН. Нямаме основание да считаме, че същият процент не се отнася до всички останали „учени“ и служители в държавната академия, даже може да е по-голям. Следователно от личния състав на БАН, който е около 10 000 души (данни на МОН), 1 200 е възможно (много вероятно) преди време да са били агенти на ДС.

Доста наситено, нали?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *