Месец: октомври 2022

Курс по психоанализа – лекция 45Курс по психоанализа – лекция 45

ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА ПОДБУДИ. НЕВРОЗИ И НЕВРОТИЧНИ СТРУКТУРИ. НЕОАНАЛИТИЧНА ПСИХОСОМАТИКА И ХАРАКТЕРОЛОГИЯ. ПОТИСНАТИЯ ЧОВЕК. НЕОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ Дами и господа, Започваме с

Курс по психоанализа – лекция 44Курс по психоанализа – лекция 44

ХАРАЛД ШУЛЦ-ХЕНКЕ Дами и господа, Сред различните теоретични постановки, учения и школи в дълбинната психология неоанализата (или неопсихоанализата) на Харалд

Курс по психоанализа – лекция 43Курс по психоанализа – лекция 43

КУЛТУРАЛИСТИЧНИ ПРИНЦИПИ В НЕОФРОЙДИЗМА. ИНТЕРПЕРСОНАЛНИЯТ МОДЕЛ. АЗ-СИСТЕМАТА И ИДЕЯТА ЗА ДИНАМИЗМИТЕ. ПСИХОДИНАМИЧНАТА ТЕРАПИЯ Дами и господа, Основната идея на Хари

Курс по психоанализа – лекция 41Курс по психоанализа – лекция 41

ПСИХОСОМАТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ. КРИМИНОЛОГИЧНИ ИДЕИ В ПСИХОАНАЛИЗАТА Дами и господа, Франц Александър има голям принос в развитието на съвременната психосоматична медицинска

Курс по психоанализа – лекция 37Курс по психоанализа – лекция 37

БАЗАЛНАТА ТРЕВОЖНОСТ. ТЕОРИЯ ЗА НЕВРОЗАТА, НЕВРОТИЧНИ КОНФЛИКТИ И НЕВРОТИЧНИ ЗАЩИТНИ СТРАТЕГИИ. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХУМАНИСТИЧНАТА ПСИХОАНАЛИЗА Първо – за базалната тревожност.

Курс по психоанализа – лекция 35Курс по психоанализа – лекция 35

ЗАГАДКАТА НА ЖЕНАТА И ЖЕНСКАТА СЕКСУАЛНОСТ. МАЙЧИНСТВОТО КАТО ОБЕКТ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА  Дами и господа, Първите значими концептуални тези относно женската