Месец: януари 2023

Курс по психоанализа – лекция 86Курс по психоанализа – лекция 86

ФАНТАЗМИТЕ Дами и господа, Широко използваното понятие „фантазия“ и интересуващото ни в клиничната психоанализа понятие „фантазъм“ (или „фантазма“, в женски

Курс по психоанализа – лекция 81Курс по психоанализа – лекция 81

ИДЕНТИФИКАЦИЯ Дами и господа, Като понятие-компонент на методологическия апарат на психоанализата идентификацията заема особено положение, тъй като се ползва твърде

Курс по психоанализа – лекция 75Курс по психоанализа – лекция 75

ВЪТРЕШНОЛИЧНОСТНИ КОНФЛИКТИ, РАЗЦЕПВАНЕ НА АЗА Дами и господа,Според класическата психоаналитична версия личността с нейния психичен апарат (То, Аз и Свръхаз)

Курс по психоанализа – лекция 71Курс по психоанализа – лекция 71

БЛАГОТВОРНИЯТ КРЪГ, ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО „ТЕОРИЯ – ПРАКТИКА“ В ПСИХОАНАЛИЗАТА Дами и господа, Фройдизмът, респективно психоанализата, възниква всъщност като клинична (медицинска)