Месец: февруари 2023

Курс по психоанализа – лекция 95Курс по психоанализа – лекция 95

КАТЕКСИС И АНТИКАТЕКСИС Дами и господа, Разглежданите две понятия-компоненти на методологическия апарат на клиничната психоанализа са класически термини, въведени от

Курс по психоанализа – лекция 91Курс по психоанализа – лекция 91

ОТРЕАГИРАНЕ И КАТАРЗИС Дами и господа, Двете понятия-компоненти на методологичесския апарат на психоанализата са свързани. Отреагирането, както ще видим по-долу,