Ден: 13.03.2023

Курс по психоанализа – лекция 107Курс по психоанализа – лекция 107

ЗАМЕСТВАЩО ФОРМИРАНЕ, СИМПТОМНО ФОРМИРАНЕ, РЕАКТИВНО ФОРМИРАНЕ Дами и господа, Заместващото формиране (substitutive formation) е понятие от методологическия апарат на клиничната