Месец: април 2023

Курс по психоанализа – лекция 118Курс по психоанализа – лекция 118

ПСИХОДИАГНОЗАТА Дами и господа, Психодиагнозата като всяка диагноза е целта на диагностичния (психодиагностичния) процес, който във всички случаи е задължително