ПОРЪЧКА

Книгата „Специална психотерапия“ съдържа 50 лекции от проведения дистанционния курс при проф. Петър Иванов по специална програма на БАНИ.