ТОРНАДО БГ НАЦИОНАЛЕН КАТАЛОГ

НАЦИОНАЛЕН КАТАЛОГ

  Може да се включите в Националния каталог на психолозите, психотерапевтите и психоаналитиците, като предоставите следните данни:

  1. Име, презиме, фамилия:

  2. Телефон/GSM:

  3. E-mail:

  4. Област:

  5. Град/село:

  6. Адрес в град/село (ако желаете да се публикува):

  7. Образование (бакалавър, магистър, доктор и др.):

  8. Допълнителна квалификация (курсове, обучения, специализации и др.) :

  9. Интереси, стаж и придобит опит:

  10. Друго: