Категория: Психоанализа

Курс по психоанализа – лекция 35Курс по психоанализа – лекция 35

ЗАГАДКАТА НА ЖЕНАТА И ЖЕНСКАТА СЕКСУАЛНОСТ. МАЙЧИНСТВОТО КАТО ОБЕКТ НА ПСИХОАНАЛИЗАТА  Дами и господа, Първите значими концептуални тези относно женската

Курс по психоанализа – лекция 33Курс по психоанализа – лекция 33

ТРАВМАТА ПРИ РАЖДАНЕТО. ПСИХОАНАЛИТИЧНИ АСПЕКТИ НА МИТОЛОГИЯТА, ИЗКУСТВОТО И РЕЛИГИЯТА. АКТИВНАТА ТЕРАПИЯ Дами и господа, Ото Ранк изиграва много интересна

Курс по психоанализа – лекция 30Курс по психоанализа – лекция 30

КЛАЙНИАНСКАТА ДЕТСКА ПСИХОАНАЛИЗА. ТЕОРИЯ НА ОБЕКТНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Дами и господа, Клайнианството и детската психоанализа Мелани Клайн изгражда нова система в

Курс по психоанализа – лекция 26Курс по психоанализа – лекция 26

ТЕОРИЯ ЗА ФАЗИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА СЕКСУАЛНОСТТА. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. КЛИНИЧНА ПСИХОАНАЛИЗА Дами и господа, Един от съществените приноси на Карл