Курс по психоанализа – лекция 81Курс по психоанализа – лекция 81

ИДЕНТИФИКАЦИЯ Дами и господа, Като понятие-компонент на методологическия апарат на психоанализата идентификацията заема особено положение, тъй като се ползва твърде

Курс по психоанализа – лекция 75Курс по психоанализа – лекция 75

ВЪТРЕШНОЛИЧНОСТНИ КОНФЛИКТИ, РАЗЦЕПВАНЕ НА АЗА Дами и господа,Според класическата психоаналитична версия личността с нейния психичен апарат (То, Аз и Свръхаз)

Курс по психоанализа – лекция 71Курс по психоанализа – лекция 71

БЛАГОТВОРНИЯТ КРЪГ, ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО „ТЕОРИЯ – ПРАКТИКА“ В ПСИХОАНАЛИЗАТА Дами и господа, Фройдизмът, респективно психоанализата, възниква всъщност като клинична (медицинска)

Курс по психоанализа – лекция 66Курс по психоанализа – лекция 66

ФРАНСОАЗ ДОЛТО. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДЕТСКАТА ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ. ПСИХОАНАЛИЗА НА ТИЙНЕЙДЖЪРА Дами и господа, Днес ще чуете (прочетете) единствената лекция по

Курс по психоанализа – лекция 63Курс по психоанализа – лекция 63

КОНЦЕПЦИЯТА НА ЕПИГЕНЕТИЗМА И ПРОБЛЕМЪТ ЗА ИДЕНТИЧНОСТТА. РИТУАЛИЗАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ В ЧОВЕШКОТО БИТИЕ. ПСИХОАНАЛИЗА В БИОГРАФИИТЕ НА ЗНАМЕНИТОСТИ Дами

Курс по психоанализа – лекция 61Курс по психоанализа – лекция 61

СТАДИЯТ НА ОГЛЕДАЛОТО. ТОПИКАТА „РЕАЛНО-ВЪОБРАЖАЕМО-СИМВОЛНО“ И РЕЧТА. СЕМЕЙНИТЕ КОМПЛЕКСИ Дами и господа, Почваме със Стадия на огледалото, внимавайте! Запознавайки се

Курс по психоанализа – лекция 45Курс по психоанализа – лекция 45

ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА ПОДБУДИ. НЕВРОЗИ И НЕВРОТИЧНИ СТРУКТУРИ. НЕОАНАЛИТИЧНА ПСИХОСОМАТИКА И ХАРАКТЕРОЛОГИЯ. ПОТИСНАТИЯ ЧОВЕК. НЕОАНАЛИТИЧНА ПСИХОТЕРАПИЯ Дами и господа, Започваме с

Курс по психоанализа – лекция 44Курс по психоанализа – лекция 44

ХАРАЛД ШУЛЦ-ХЕНКЕ Дами и господа, Сред различните теоретични постановки, учения и школи в дълбинната психология неоанализата (или неопсихоанализата) на Харалд

Курс по психоанализа – лекция 43Курс по психоанализа – лекция 43

КУЛТУРАЛИСТИЧНИ ПРИНЦИПИ В НЕОФРОЙДИЗМА. ИНТЕРПЕРСОНАЛНИЯТ МОДЕЛ. АЗ-СИСТЕМАТА И ИДЕЯТА ЗА ДИНАМИЗМИТЕ. ПСИХОДИНАМИЧНАТА ТЕРАПИЯ Дами и господа, Основната идея на Хари

Курс по психоанализа – лекция 41Курс по психоанализа – лекция 41

ПСИХОСОМАТИЧНАТА КОНЦЕПЦИЯ. КРИМИНОЛОГИЧНИ ИДЕИ В ПСИХОАНАЛИЗАТА Дами и господа, Франц Александър има голям принос в развитието на съвременната психосоматична медицинска