Курс по психоанализа – лекция 118Курс по психоанализа – лекция 118

ПСИХОДИАГНОЗАТА Дами и господа, Психодиагнозата като всяка диагноза е целта на диагностичния (психодиагностичния) процес, който във всички случаи е задължително

Курс по психоанализа – лекция 112Курс по психоанализа – лекция 112

КЛИНИЧНИЯТ ПСИХОАНАЛИТИК Дами и господа, Най-важната характеристика на психоаналитичната терапия е, че за пръв път това лечение премахва традиционната класическа

Курс по психоанализа – лекция 111Курс по психоанализа – лекция 111

ПСИХОАНАЛИТИЧНИЯТ ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОЦЕС И ПСИХОАНАЛИТИЧНИТЕ СЕАНСИ Дами и господа, Лечението (терапията) е клон на хуманитарните науки и на хуманитарната практика,

Курс по психоанализа – лекция 107Курс по психоанализа – лекция 107

ЗАМЕСТВАЩО ФОРМИРАНЕ, СИМПТОМНО ФОРМИРАНЕ, РЕАКТИВНО ФОРМИРАНЕ Дами и господа, Заместващото формиране (substitutive formation) е понятие от методологическия апарат на клиничната