Сертификат КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА

30.00 лв.

Моля, в „Забележка“ към поръчката напишете правилно изписани трите си имена на кирилица!
Код: C.P.А. Категория:

Описание

Сертификат КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА
СЪДЪРЖАНИЕ
Тема 1. Фройд и класичекия фройдизъм

Лекция 1. Фройд, до 1886 г.
Лекция 2. Фройд, 1886 – 1902 г.
Лекция 3. Фройд, 1902 – 1939 г.
Лекция 4. Системата на класическия фройдизъм
Лекция 5. Функциите на Аза
Лекция 6. Либидо
Лекция 7. Стадии в психосоциалното развитие на личността
Лекция 8. Класическата психоаналитична психотерапия

Тема 2. Адлерианството

Лекция 9. Алфред Адлер
Лекция 10. Принципи и основни тези на индивидуалната психология
Лекция 11. Чувство за непълноценност и стремеж към превъзходство
Лекция 12. Чувство за общност, компенсация, жизнен стил
Лекция 13. Семейство и възпитание
Лекция 14. Адлерианската психотерапия

Тема 3. Биоанализата и генитализмът на Шандор Ференци

Лекция 15. Шандор Ференци
Лекция 16. Биоанализа и генитализъм
Лекция 17. Социално използване на психоанализата. Клинични техники

Тема 4. Юнгианството

Лекция 18. Карл Густав Юнг, до 1907 г.
Лекция 19. Карл Густав Юнг, 1907 – 1913 г.
Лекция 20. Карл Густав Юнг, 1913 – 1961 г.
Лекция 21. Съзнавано и несъзнавано. Индивидуация, анима и анимус
Лекция 22. Инстинкти и архетипове. Феномените Аз, Персона и Сянка
Лекция 23. Психологическите типове
Лекция 24. Стадии на живота. Психотерапевтична практика

Тема 5. Интердисциплинарните изследвания на Карл Абрахам и неговият клиничен принос

Лекция 25. Карл Абрахам
Лекция 26. Теория за фазите в развитието на сексуалността. Интердисциплинарни изследвания. Клинична психоанализа

Тема 6. Концепцията на Ърнест Джоунс за женската сексуалност 

Лекция 27. Ърнест Джоунс
Лекция 28. Основи на теорията за женската сексуалност

Тема 7. Клайнианството

Лекция 29. Мелани Клайн
Лекция 30. Клайнианството и детската психоанализа. Теория за обектните отношения
Лекция 31. Теория за параноялно-шизоидната и депресивната позиция. Завист и благодарност. Игровата техника в психоанализата

Тема 8. Концепцията за раждането и активната терапия на Ото Ранк

Лекция 32. Ото Ранк
Лекция 33. Травмата на раждането. Психоаналитични аспекти на митологията, изкуството и религията. Активната терапия

Тема 9. Фройдистките визии на Хелене Дойч за жената и за майчинството

Лекция 34. Хелене Дойч
Лекция 35. Загадката на жената и женската сексуалност. Майчинството като обект на психоанализата

Тема 10. Хуманистичната психоанализа на Карен Хорни

Лекция 36. Карен Хорни
Лекция 37. Базалната тревожност. Теория за неврозата, невротични конфликти и невротични защитни стратегии. Приложение на хуманистичната психоанализа

Тема 11. Психодрамата на Джейкъб Морено

Лекция 38. Джейкъб Морено
Лекция 39. Методът на психодрамата. Груповата психотерапия

Тема 12. Психосоматичната концепция на Франц Александър

Лекция 40. Франц Александър
Лекция 41. Психосоматичната концепция. Криминологични идеи в психоанализата

Тема 13. Интерперсоналният модел и динамизмите на Хари Съливан

Лекция 42. Хари Съливан
Лекция 43. Културалистични принципи в неофройдизма. Интерперсоналният модел. Аз-системата и идеята за динамизмите. Психодинамичната терапия

Тема 14. Неоанализата на Харалд Шулц-Хенке

Лекция 44. Харалд Шулц-Хенке
Лекция 45. Преживявания на подбуди. Неврози и невротични структури. Неоаналитична психосоматика и характерология. Потиснатия човек. Неоаналитична психотерапия

Тема 15. Aз-психологията на Хайнц Хартман

Лекция 46. Хайнц Хартман
Лекция 47. Теория за Аза. Влечения и енергия в човешката душа. Адаптация и морални ценности. Приложение на Хартмановата методология

Тема 16. Аннафройдизмът

Лекция 48. Анна Фройд
Лекция 49. Детската психоанализа на Анна Фройд. Азът и защитните механизми. Концепция за психотравмата

Тема 17. Теорията на Микаел Балинт и методът на Балинт групите

Лекция 50. Микаел Балинт
Лекция 51. Обектните отношения в практиката на психоанализата. Окнофилия и филобатизъм. Теория на базисния дефект. Метод на Балинт групите

Тема 18. Детската психоанализа на Доналд Уиникът

Лекция 52. Доналд Уиникът
Лекция 53. Обектни отношения и преходен обект. Вътрешната психична реалност срещу фантазирането. Игра и влияние в клинична среда

Тема 19. Райхианството

Лекция 54. Вилхелм Райх
Лекция 55. Характероанализа. Психоанализа на фашизма

Тема 20. Концепциите на Херберт Маркузе

Лекция 56. Херберт Маркузе
Лекция 57. Еросът срещу репресивната цивилизация. Концепцията на едномерния човек

Тема 21. Синкретичният месиански неофройдизъм на Ерих Фром

Лекция 58. Ерих Фром
Лекция 59. Бягството от свободата. Концепцията за човешката деструктивност. Принципът „Да имаш или да бъдеш“ в приложната психоанализа

Тема 22. Лаканианството

Лекция 60. Жак Лакан
Лекция 61. Стадият на огледалото. Топиката „Реално-Въображаемо-Символно“ и речта. Семейните комплекси

Тема 23. Епигенетичната теория на Ерик Ериксон

Лекция 62. Ерик Ериксон
Лекция 63. Концепцията на епигенетизма и проблемът за идентичността. ритуализацията и нейните функции в човешкото битие. Психоанализа в биографиите на знаменитости

Тема 24. Екзистенцанализът и логотерапията на Виктор Франкъл

Лекция 64. Виктор Франкъл
Лекция 65. Екзистенциални мотиви в психоанализата. Логотерапията

Тема 25. Нонконформистката детска и юношеска психоанализа на Франсоаз Долто

Лекция 66. Франсоаз Долто. Концепция за детската психоаналитична терапия. Психоанализа на тийнейджъра

Тема 26. Self-психологията на Хайнц Кохут

Лекция 67. Хайнц Кохут
Лекция 68. Основи на Self-психологията. Нарцисизмът – опорен пункт на Self-психологията. Природата на психоанслитичното лечение
според Хайнц Кохут

Тема 27. Юнгианските изследвания на Мари-Луиз фон Франц

Лекция 69. Мари-Луиз фон Франц
Лекция 70. Символика и архетипови мотиви в приказките. Символика и психология на алхимията. Изследване на ирационалното и на религиозното


✅ КОМПЛЕКТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

✅ КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК