СЕРТИФИКАТ КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА

30.00 лв.

Моля, в „Забележка“ към поръчката напишете правилно изписани трите си имена на кирилица!
Код: C.P.А. Категория:

Описание

СЕРТИФИКАТ – „КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА“ – КУРС ЛЕКЦИИ (1-70)
👉 СЪДЪРЖАНИЕ
Тема 1. Фройд и класичекия фройдизъм … 15

Лекция 1. Фройд, до 1886 г. … 17
Лекция 2. Фройд, 1886 – 1902 г. … 31
Лекция 3. Фройд, 1902 – 1939 г. … 42
Лекция 4. Системата на класическия фройдизъм … 57
Лекция 5. Функциите на Аза … 70
Лекция 6. Либидо … 76
Лекция 7. Стадии в психосоциалното развитие на личността … 80
Лекция 8. Класическата психоаналитична психотерапия … 89

Тема 2. Адлерианството … 97

Лекция 9. Алфред Адлер … 99
Лекция 10. Принципи и основни тези на индивидуалната психология … 110
Лекция 11. Чувство за непълноценност и стремеж към превъзходство … 116
Лекция 12. Чувство за общност, компенсация, жизнен стил … 124
Лекция 13. Семейство и възпитание … 131
Лекция 14. Адлерианската психотерапия … 140

Тема 3. Биоанализата и генитализмът на Шандор Ференци … 147

Лекция 15. Шандор Ференци … 149
Лекция 16. Биоанализа и генитализъм … 155
Лекция 17. Социално използване на психоанализата. Клинични техники … 169

Тема 4. Юнгианството … 165

Лекция 18. Карл Густав Юнг, до 1907 г. … 171
Лекция 19. Карл Густав Юнг, 1907 – 1913 г. … 173
Лекция 20. Карл Густав Юнг, 1913 – 1961 г. … 180
Лекция 21. Съзнавано и несъзнавано. Индивидуация, анима и анимус … 185
Лекция 22. Инстинкти и архетипове. Феномените Аз, Персона и Сянка … 192
Лекция 23. Психологическите типове … 200
Лекция 24. Стадии на живота. Психотерапевтична практика … 215

Тема 5. Интердисциплинарните изследвания на Карл Абрахам и неговият клиничен принос … 221

Лекция 25. Карл Абрахам … 223
Лекция 26. Теория за фазите в развитието на сексуалността. Интердисциплинарни изследвания. Клинична психоанализа … 230

Тема 6. Концепцията на Ърнест Джоунс за женската сексуалност …

Лекция 27. Ърнест Джоунс … 239
Лекция 28. Основи на теорията за женската сексуалност … 241

Тема 7. Клайнианството … 255

Лекция 29. Мелани Клайн … 257
Лекция 30. Клайнианството и детската психоанализа. Теория за обектните отношения … 264
Лекция 31. Теория за параноялно-шизоидната и депресивната позиция. Завист и благодарност. Игровата техника в психоанализата … 271

Тема 8. Концепцията за раждането и активната терапия на Ото Ранк … 277

Лекция 32. Ото Ранк … 279
Лекция 33. Травмата на раждането. Психоаналитични аспекти на митологията, изкуството и религията. Активната терапия … 287

Тема 9. Фройдистките визии на Хелене Дойч за жената и за майчинството … 295

Лекция 34. Хелене Дойч … 297
Лекция 35. Загадката на жената и женската сексуалност. Майчинството като обект на психоанализата … 302

Тема 10. Хуманистичната психоанализа на Карен Хорни … 9

Лекция 36. Карен Хорни … 11
Лекция 37. Базалната тревожност. Теория за неврозата, невротични конфликти и невротични защитни стратегии. Приложение на хуманистичната психоанализа … 17

Тема 11. Психодрамата на Джейкъб Морено … 27

Лекция 38. Джейкъб Морено … 29
Лекция 39. Методът на психодрамата. Груповата психотерапия … 36

Тема 12. Психосоматичната концепция на Франц Александър … 43

Лекция 40. Франц Александър … 45
Лекция 41. Психосоматичната концепция. Криминологични идеи в психоанализата … 50

Тема 13. Интерперсоналният модел и динамизмите на Хари Съливан … 57

Лекция 42. Хари Съливан … 59
Лекция 43. Културалистични принципи в неофройдизма. Интерперсоналният модел. Аз-системата и идеята за динамизмите. Психодинамичната терапия … 66

Тема 14. Неоанализата на Харалд Шулц-Хенке … 77

Лекция 44. Харалд Шулц-Хенке … 79
Лекция 45. Преживявания на подбуди. Неврози и невротични структури. Неоаналитична психосоматика и характерология. Потиснатия
човек. Неоаналитична психотерапия … 84

Тема 15. Aз-психологията на Хайнц Хартман … 95

Лекция 46. Хайнц Хартман … 97
Лекция 47. Теория за Аза. Влечения и енергия в човешката душа. Адаптация и морални ценности. Приложение на Хартмановата методология … 102

Тема 16. Аннафройдизмът … 113

Лекция 48. Анна Фройд … 115
Лекция 49. Детската психоанализа на Анна Фройд. Азът и защитните механизми. Концепция за психотравмата … 122

Тема 17. Теорията на Микаел Балинт и методът на Балинт групите … 129

Лекция 50. Микаел Балинт … 131
Лекция 51. Обектните отношения в практиката на психоанализата. Окнофилия и филобатизъм. Теория на базисния дефект. Метод на Балинт групите … 136

Тема 18. Детската психоанализа на Доналд Уиникът … 145

Лекция 52. Доналд Уиникът … 147
Лекция 53. Обектни отношения и преходен обект. Вътрешната психична реалност срещу фантазирането. Игра и влияние в клинична среда … 152

Тема 19. Райхианството … 161

Лекция 54. Вилхелм Райх … 163
Лекция 55. Характероанализа. Психоанализа на фашизма … 170

Тема 20. Концепциите на Херберт Маркузе … 177

Лекция 56. Херберт Маркузе … 179
Лекция 57. Еросът срещу репресивната цивилизация. Концепцията на едномерния човек … 183

Тема 21. Синкретичният месиански неофройдизъм на Ерих Фром … 191

Лекция 58. Ерих Фром … 193
Лекция 59. Бягството от свободата. Концепцията за човешката деструктивност. Принципът „Да имаш или да бъдеш“ в приложната психоанализа … 198

Тема 22. Лаканианството … 207

Лекция 60. Жак Лакан … 209
Лекция 61. Стадият на огледалото. Топиката „Реално-Въображаемо-Символно“ и речта. Семейните комплекси … 214

Тема 23. Епигенетичната теория на Ерик Ериксон … 221

Лекция 62. Ерик Ериксон … 223
Лекция 63. Концепцията на епигенетизма и проблемът за идентичността. ритуализацията и нейните функции в човешкото битие. Психо-
анализа в биографиите на знаменитости … 229

Тема 24. Екзистенцанализът и логотерапията на Виктор Франкъл … 222

Лекция 64. Виктор Франкъл … 230
Лекция 65. Екзистенциални мотиви в психоанализата. Логотерапията … 235

Тема 25. Нонконформистката детска и юношеска психоанализа на Франсоаз Долто … 249

Лекция 66. Франсоаз Долто. Концепция за детската психоаналитична терапия. Психоанализа на тийнейджъра … 251

Тема 26. Self-психологията на Хайнц Кохут … 259

Лекция 67. Хайнц Кохут … 261
Лекция 68. Основи на Self-психологията. Нарцисизмът – опорен пункт на Self-психологията. Природата на психоанслитичното лечение
според Хайнц Кохут … 266

Тема 27. Юнгианските изследвания на Мари-Луиз фон Франц … 279

Лекция 69. Мари-Луиз фон Франц … 281
Лекция 70. Символика и архетипови мотиви в приказките. Символика и психология на алхимията. Изследване на ирационалното и на религиозното … 286


✅ КОМПЛЕКТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

✅ КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК