СЕРТИФИКАТ ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ

30.00 лв.

Моля, в „Забележка“ към поръчката напишете правилно изписани трите си имена на кирилица!
Код: C.G.P. Категория:

Описание

СЕРТИФИКАТ – „ОБАЩ ПСИХОТЕРАПИЯ“ – КУРС ЛЕКЦИИ (1-50)
👉 СЪДЪРЖАНИЕ

1. Психология, психиатрия и психотерапия … 9
2. „Нормално“ и „ненормално“ в човешката психика … 15
3. „Здрав – болен“ в психодиагностиката … 21
4. Симптом и синдром … 25
5. Разстройства на възприятийно-представната дейност … 30
6. Разстройства на паметта и разстройства на съзнанието … 35
7. Разстройства на мисловния процес … 41
8. Мотивационни и поведенски разстройства, обсесивни
разстройства и разстройства на преживяванията … 50
9. Разстройства на волята и влеченията, налудности и
неидентифицирани разстройства … 55
10. Психичните и поведенските разстройства по
Международната класификация на болестите (МКБ-10) … 61

11. Психодиагнозата и критериите на Ръководството
по психичните разстройства DSM-V … 81
12. Психодиагностичният процес – хроника и структура … 85
13. Типове пациенти … 90
14. Клиничен преглед … 93
15. Наблюдение … 97
16. Диагностичен разговор и клинична беседа … 103
17. Клинично интервю …108
18. Психодиагностична анкета … 112
19. Психодиагностична анамнеза … 115

20. Основни въпроси при психодиагностичната анамнеза .. 119
21. Тестване … 124
22. Психодиагностичен експеримент … 131
23. Най-често използвани психодиагностични методи
в различните възрасти … 135
24. Психодиагноза, прогноза и оценка … 139
25. Консултирането в психотерапевтичната практика … 145
26. Фази и особености на психоконсултирането … 153
27. Методи на психоконсултирането – 1 … 159
28. Методи на психоконсултирането – 2 … 165
29. Практика на психоконсултирането … 172
30. Възможни грешки при консултациите … 175

31. Дистанционни психоконсултации … 180
32. Психокорекцията като вид терапия … 187
33. Процесът на психокорекцията … 195
34. Подходи, ориентации и методи на психокоригирането … 200
35. Практика на психокоригирането … 205
36. Психологически теории и психотерапевтична практика … 211
37. Психоанализа, гещалт терапия и когнитивна психотерапия … 217
38. Поведенска, хуманистична и екзистенциална психотерапия … 221
39. Религиозни, парапсихологически и фолклорни
школи в психотерапията … 225

40. Школи в социално-ролевото, системното и
еклектичното направление в психотерапията … 234
41. Психотерапевтични практики според пациента и средата … 238
42. Психотерапевтични практики според областта и
начина на въздействие … 45
43. Психотерапевтични практики според дейността,
средствата и проблема … 254
44. Същност на психотерапевтичния процес … 263
45. Принципи и особености на психотерапевтичния процес … 270
46. Векторно представяне на психотерапията и
съдържание на психотерапевтичната помощ .. 276
47. Хроника на психотерапевтичния процес … 280
48. Програма и график на психотерапевтичния процес … 285
49. Ефективност на психотерапевтичния процес … 288
50. Етични, деонтологични и правни аспекти на
психотерапията … 293


✅ КОМПЛЕКТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

✅ КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК