Сертификат ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ

30.00 лв.

Моля, в „Забележка“ към поръчката – напишете правилно изписани трите си имена на кирилица!
Код: C.G.P. Категория:

Описание

Сертификат ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ
СЪДЪРЖАНИЕ

1. Психология, психиатрия и психотерапия
2. „Нормално“ и „ненормално“ в човешката психика
3. „Здрав – болен“ в психодиагностиката
4. Симптом и синдром
5. Разстройства на възприятийно-представната дейност
6. Разстройства на паметта и разстройства на съзнанието
7. Разстройства на мисловния процес
8. Мотивационни и поведенски разстройства, обсесивни разстройства и разстройства на преживяванията
9. Разстройства на волята и влеченията, налудности и неидентифицирани разстройства
10. Психичните и поведенските разстройства по
Международната класификация на болестите (МКБ-10)

11. Психодиагнозата и критериите на Ръководството
по психичните разстройства DSM-V
12. Психодиагностичният процес – хроника и структура
13. Типове пациенти
14. Клиничен преглед
15. Наблюдение
16. Диагностичен разговор и клинична беседа
17. Клинично интервю
18. Психодиагностична анкета
19. Психодиагностична анамнеза
20. Основни въпроси при психодиагностичната анамнеза
21. Тестване
22. Психодиагностичен експеримент
23. Най-често използвани психодиагностични методи в различните възрасти
24. Психодиагноза, прогноза и оценка
25. Консултирането в психотерапевтичната практика
26. Фази и особености на психоконсултирането
27. Методи на психоконсултирането – 1
28. Методи на психоконсултирането – 2
29. Практика на психоконсултирането
30. Възможни грешки при консултациите
31. Дистанционни психоконсултации
32. Психокорекцията като вид терапия
33. Процесът на психокорекцията
34. Подходи, ориентации и методи на психокоригирането
35. Практика на психокоригирането
36. Психологически теории и психотерапевтична практика
37. Психоанализа, гещалт терапия и когнитивна психотерапия
38. Поведенска, хуманистична и екзистенциална психотерапия
39. Религиозни, парапсихологически и фолклорни школи в психотерапията
40. Школи в социално-ролевото, системното и еклектичното направление в психотерапията
41. Психотерапевтични практики според пациента и средата
42. Психотерапевтични практики според областта и начина на въздействие
43. Психотерапевтични практики според дейността, средствата и проблема
44. Същност на психотерапевтичния процес
45. Принципи и особености на психотерапевтичния процес
46. Векторно представяне на психотерапията и съдържание на психотерапевтичната помощ
47. Хроника на психотерапевтичния процес
48. Програма и график на психотерапевтичния процес
49. Ефективност на психотерапевтичния процес
50. Етични, деонтологични и правни аспекти на психотерапията


✅ КОМПЛЕКТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

✅ КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК