СЕРТИФИКАТ ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ

30.00 лв.

Моля, в „Забележка“ към поръчката напишете правилно изписани трите си имена на кирилица!
Код: C.P.T.M. Категория:

Описание

СЕРТИФИКАТ – „ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ“ – КУРС ЛЕКЦИИ (1-70)
СЪДЪРЖАНИЕ

Лекция 1. Благотворният кръг, или взаимодействието „Теория – Практика“ в психоанализата
Лекция 2. Общи характеристики на методологията на клиничната психоанализа
Лекция 3. Несъзнавано, безсъзнателно, подсъзнание
Лекция 4. То, Аз, Свръхаз
Лекция 5. Вътрешноличностни конфликти, разцепване на Аза
Лекция 6. Психотравма, травма на раждането
Лекция 7. Нагони, импулси, инстинкти. Принцип на удоволствието и принцип на реалността
Лекция 8. Сексуалност, инфантилна сексуалност, сексуация, либидо
Лекция 9. Комплекси, Едипов комплекс, кастрационен комплекс
Лекция 10. Нарцисизъм. Нарцистичната личност
Лекция 11. Идентификация
Лекция 12. Сублимация
Лекция 13. Фиксация, регресия и прогресия
Лекция 14. Проекция и интроекция
Лекция 15. Интериоризация и екстериоризация
Лекция 16. Фантазмите
Лекция 17. Съпротива, изтласкване, потискане
Лекция 18. Пренос и контрапренос
Лекция 19. Принцип на абстиненцията
Лекция 20. Негативна терапевтична реакция
Лекция 21. Отреагиране и катарзис
Лекция 22. Страх, тревога, вина, чувство за малоценност
Лекция 23. Погрешни действия
Лекция 24. Защита и защитни механизми
Лекция 25. Катексис и антикатексис
Лекция 26. Имаго
Лекция 27. Неврози
Лекция 28. Психози
Лекция 29. Перверзии
Лекция 30. Обект, избор на обект, обектни отношения
Лекция 31. Форклузия
Лекция 32. Редукция и синтез
Лекция 33. Амплификация
Лекция 34. Символика
Лекция 35. Нуминозум, интензитет на ценностите, констелация
Лекция 36. Анагогично тълкуване, компромис, компенсация
Лекция 37. Заместващо формиране, симптомно формиране, реактивно формиране
Лекция 38. Конверсия
Лекция 39. Първичен процес и вторичен процес
Лекция 40. Механизми на разчистване
Лекция 41. Процесът на психоаналитичното лечение и психоаналитичните сеанси
Лекция 42. Клиничният психоаналитик
Лекция 43. Пациентът
Лекция 44. Семейство и обкръжение на пациента
Лекция 45. Обстоятелства, времеви характеристики и заплащане на психоанализата
Лекция 46. Алиансът „психоаналитик – пациент“
Лекция 47. Встъпителният разговор
Лекция 48. Психодиагнозата
Лекция 49. Терапевтични цели и задачи
Лекция 50. Стратегия и схеми. Програма. График
Лекция 51. Правила в класическата психоанализа
Лекция 52. Основни техники
Лекция 53. Процедури
Лекция 54. Метод на свободното асоцииране
Лекция 55. Анализ на фантазиите и фантазмите
Лекция 56. Анализ на психотравмения опит
Лекция 57. Анализ на грешки и погрешни действия
Лекция 58. Анализ на съпротивите
Лекция 59. Клинични прояви на съпротива
Лекция 60. Анализ на защитните механизми
Лекция 61. Анализ на самооценката и съвестта
Лекция 62. Анализ на сънищата
Лекция 63. Анализ на преноса
Лекция 64. Анализ на контрапреноса
Лекция 65. Анализ на страховете и тревожността
Лекция 66. Анализ на комплекси
Лекция 67. Анализ на сексуалността
Лекция 68. Анализ на душевни мъки
Лекция 69. Анализ на чувството за вина
Лекция 70. Методи за преработка


✅ КОМПЛЕКТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

✅ КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК