MЕТОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА

45.00 лв.

автор – Петър Иванов
хартия – обемна
корици – картон
размери – 200/130 мм

 

 

Изчерпан

Код: Metods3 Категории: , ,

Описание

КОМПЛЕКТ ОТ 3 КНИГИ – МЕТОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА:

  Направления и школи в психотерапията

  Тестове в психотерапията

  Психотерапевтични практики


Ръководството „ТЕСТОВЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ е насочено към ползването на различни инструменти в практиката на психотерапевтичния процес с конкретен пациент.

Показани са едни от най-популярните и най-ползвани инструменти в психотерапевтичната работа. Тези инструменти – въпросници, анкети,
тестове, инструкции, стандарти, скали, предписания, списъци и др. – са създадени от безспорни авторитети в областта на приложната психология
и психотерапията.

Книгата е предназначена за читателска публика, която по един или друг повод се нуждае от конкретна информация в съответните области на
психопатологията, психодиагностиката и психотерапията, като в същото време читателят има определен обем от знания по психология на личността, по психопатология и по психотерапия.

„ТЕСТОВЕ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ поже да бъде ползвано като справочник и като съветник в психотерапевтичната практика, а също така и като учебно пособие при обучението на студенти и курсисти в областта на общата и специалната психотерапия.

Книгата „ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ“ предлага описание на 87 разновидности на психотерапевтичната практика, които се използват сега по света.

Показват се и основните методи, които се прилагат в 20-те най-разпространени психотерапевтични практики – детска психотерапия, старческа психотерапия, семейна психотерапия, групова психотерапия,
сугестивна психотерапия, холотропна психотерапия, танцувална психотерапия, библиотерапия, ароматерапия, цветотерапия и др.

Тази книга е предназначена за по-широка читателска публика, която се интересува от психопатология и психотерапия.

„ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРАКТИКИ“ може да бъде ползвана като справочник, а също така и като учебно пособие при обучението на студенти и курсисти в областта на общата и специалната
психотерапия.

Книгата „НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ предлага описание на основните направления в психотерапията,  произхождащи и свързани с по-известните психологически теории и парадигми.

Показва и регистъра на различните по-важни школи в психотерапията по направления. И което е най-важно, в книгата се описват характерните психотерапевтични методи, използвани от най-популярните петнадесет школи.

Представени са общо 148 психотерапевтични метода, средно по около 10 за всяка школа.

Тази книга е предназначена за по-широка читателска публика, която се интересува от психопатология и психотерапия, като в същото време се очаква читателят все пак да има определен обем от знания по психология.

„НАПРАВЛЕНИЯ И ШКОЛИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА“ може да бъде ползвана като справочник в психотерапевтичната практика, а също така и като учебно пособие при обучението на студенти и курсисти в областта на общата психотерапия.

Виж други ИНТЕРЕСНИ КНИГИ: ТУК