ТОРНАДО БГ Психоанализа Курс по психоанализа – лекция 150

Курс по психоанализа – лекция 150

Related Post

Курс по психоанализа – лекция 24Курс по психоанализа – лекция 24

СТАДИИ НА ЖИВОТА. ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПРАКТИКА Дами и господа, Юнгианството приема, че цялостната психична система на човека е динамична, винаги е в движение, в развитие. Енергията за това движение, която в

Курс по психоанализа – лекция 116Курс по психоанализа – лекция 116

АЛИАНСЪТ „ПСИХОАНАЛИТИК – ПАЦИЕНТ“ Дами и господа, Алианс (от френското alliance) е термин, означаващ съдружие, съюз, дружество. В приложната психоанализа това понятие се използва за специфичното съюзяване, сдружаване, между терапевта