ТОРНАДО БГ Психоанализа Курс по психоанализа – лекция 38

Курс по психоанализа – лекция 38

ДЖЕЙКЪБ МОРЕНО

Джейкъб Морено, този много известен американски психолог, се счита без никакъв спор за автор на три изключително популярни концепции:

– груповата психотерапия,

– психодрамата,

– социометрията.

Без тези концепции никой не може да си представи съвременната приложна психология по целия свят.

В тази тема нас ни интересува неговата концепция за психодрамата (или социодрамата, както още е известна), тъй като тя има психоаналитични основи и на практика се явява своеобразна модификация на психоаналитичната психотерапия, а в известен смисъл е и нейно продължение.

Самият Морено се самоидентифицира като автор, прилагащ и развиващ идеите на фройдизма.

В биографията на Морено се твърди, че той е с българско потекло.

Неговият баща – Морено Нисим Леви, е роден през 1856 г. в турския гр. Плевна (сегашния български град Плевен).

В нашия курс има много курсисти от Плевен, 151 души, знам, че те ще потърсят да видят паметната плоча на Морено в своя град; аз мисля, че той е най-известният човек с потекло от България, може би подобно на Елиас Канети, но е по-популярен от него.

Между другото, в годината на рождението на баща си Джейкъб Морено – 1856 г., той вижда особена символика, защото през същата година, както знаем, е роден Зигмунд Фройд, когото смята за свой духовен баща.

Дядото на Морено, който се казва Бухис (или Бучис) също е роден и живее в Плевен.

А самият род Леви (сефарадски евреи, брутално изгонени през ХV-тия век от Испания) дълги години живее на различни места в Османската империя и на Балканите, включително и в Константинопол, където някои членове на рода приемат исляма, а братът на Бухис даже се жѐни за дъщерята на валията на Цариград и получава като зестра харем.

По-късно Джейкъб Морено ще посети този харем и ще го опише.

Бащата на Джейкъб Морено е търговец, който търгува с жито, а според други източници – с погребални аксесоари.

Вероятно бизнесът му е причина той да се засели в Букурещ при своя родственик раби Хаим Бежарано от Плевен, който е в Румъния по-отдавна.

Тук плевенчанинът Морено Нисим Леви се жени за Паулина Янку, която е някъде от района на Калараш.

Тя е само на 14 години.

Двамата с нея имат общо шест деца, първото от които е Яков (или Джейкъб, по английски изговор), бъдещият известен в целия свят психолог.

Яков Леви ще използва в САЩ за фамилия първото име на баща си – Морено, което звучи по-атрактивно, а иначе по рождение той се води в документите си като Яков Леви.

И така, Яков Леви (Джейкъб Морено) по документи е роден на 18 май 1889 г. в Букурещ.

В същата година са родени Чарли Чаплин и Мартин Хайдегер, в Америка е създадена шевната машина Сингер, открива се Айфеловата кула, Бразилия е провъзгласена за република, а в парижките бутици се появяват за продажба първите сутиени.

Според самия Джейкъб Морено, той бил роден на борда на кораб, пътуващ от Константинопол до Кюстенджа (Констанца).

И в своята автобиография той пише, че не знае по месторождение какъв е – грък, турчин, румънец, испанец, понеже не е известно под какъв флаг бил корабът за Кюстенджа, но във всички случаи корабът при неговото каботажно плаване (близо до брега) е бил… в сегашната българска акватория, тогава на отоманската империя.

И какво следва от този факт, питам?

През 1896 г., когато Яков е на седем години, семейството му се установява във Виена. После се мести в Берлин.

Яков Леви става студент във Виенския университет.

Следва психиатрия при Ото Пьоцл, който е ученик на Юлиус Вагнер-Яурег, известен главно с това, че създава малариотерапията (своеобразна шокова психотерапия чрез заразяване с малария), заради което получава Нобелова награда за медицина.

Съобщавам този факт, за да посоча, че още в студентството си Яков Леви е имал еталони и модели за работа в областта на приложната психология и психиатрия.

През 1912 г. 23-годишният Яков Леви се среща със Зигмунд Фройд и му казва, според неговите думи, че започва от там, където виенският лидер на психоанализата свършва.

В изказването има конотация за нова по-висша от психоанализата на Фройд доктрина.

Във всички случаи, независимо дали тази среща е действителна (имаме съмнения, предвид артистичната склонност на Морено към мистификациите и към хиперболите), това действително се потвърждава в създаването и разпространението на методологията на психодрамата.

Всичко започва от създадения от Яков Леви през 1921 г. специфичен Театър на спонтанността (Stegreiftheater), който представлява нещо като самодейна институция с крайно свободно третиране на сюжетния материал и залагане на импровизациите и хепънинга (ако се изразим по модерната сега терминология).

При работата си по обществените места на Виена в този театър Яков Леви стига до съвместяващи психоанализата и театралната постановка методически конструкции, в които можем да видим както катарзисни компоненти, така и проявите на ред защитни психични механизми (сублимация, проекция и др.), вече известни на фройдизма.

Въпросния опит, изводите си и вече съградената в общи линии методология на новия начин за психотерапия Яков Леви представя на американеца Уйлям Уайт, който е директор на лудницата (Hospital for the Insane) във Вашингтон, а освен това е много голям привърженик на психоанализата (създава Psychoanalytic Review).

Леви получава покана да се установи в САЩ, което той веднага прави, сменяйки без колебание даже и националността си – става американец.

Оттогава се нарича Джейкъб Морено.

Характерно за Морено е неговата спонтанност и непоколебимост.

Аз нямам страх“ – казва той още в младостта си.

Голямото му самочувствие и самоувереност граничат с параноидна симптоматика и с megalomania normalis.

Десет години след преместването си на Новия континент Джейкъб Морено открива своя знаменит Театър за психодраматична терапия.

Той е последван от други театри, включително и в Харвардския университет.

Дали един бивш наш примиер, учил по неговите думи там, ги знае тези работи?

Основава списание Социатрия (Sociatry), преименувано после в Psychotherapy, Psychodrama & Sociometry.

Издава тритомен труд под заглавие „Психодрама“.

Джейкъб Морено се оженва и съпругата му Зерка Морено после твърде много му помага в неговата дейност; редактира и даже участва в написването (например, на втори и трети том на „Психодрама“) на негови трудове, играе важна роля в обучението на последователите на съпруга си.

Междувременно той създава и друга много популярна теория (и методология) – социометрията, която според мен е едно от най-добрите в приложно отношения открития в сферата на междуличностните отношение и взаимодействия.

Първото приложение на социометрията е в приют за малолетни престъпнички.

После Морено получава награда за социометричната си работа със затворници в затвора Синг Синг.

Интересни таргет групи!

През 1942 г. основава Американското дружество по групова психотерапия и психодрама.

С двете си блестящи концепции – за психодрамата (груповата психотерапия) и за социометрията, той прави забележителна международна кариера.

В резултат и двете концепции се реализират като мрежи от институции, общества и асоциации, в които оттогава и досега ентусиасти ги практикуват успешно в много страни по света.

И (даже) в България също има Институт по психодрама и групова психотерапия, има и Общество по психодрама, както и институции за социометрия и др., не ги знам всичките.

Джейкъб Морено организира международни конгреси.

Първият международен конгрес по групова психотерапия е през 1954 г., а първият международен конгрес по психодрама е през 1964 г.

Организира и Световен конгрес по социометрия (1968 г.)

Може да се каже със сигурност: заслугата на Джейкъб Морено в областта на дълбинната психология е във факта, че той „вкарва“ социума в психоанализата, нещо, което никой преди него не го е правил с такава последователност и с такъв успех.

В залеза на живота си Джейкъб Морено има кардиологични проблеми.

Разбирайки неотвратимостта на смъртта си, той поставя на сцената последния си спектакъл – престава да се храни и без да приема лекарства (за да контролира епилога на пиесата на своето битие), започва да говори само на езиците от детството и младостта си (румънски и немски), връща се в миналото, приема охотно всички дошли да се сбогуват с него.

Ернст Бекер нарича това поведение за неотличаване на една персона от творчеството си „Едипова проекция“.

И това е буквално последната връзка на Морено с психоанализата на Фройд.

Великият американски психолог с българско потекло (от Плевен) си отива от сцената на земния свят през 1974 г., така както е живял – решително и уникално.

Хареса ли ви тази лекция, дами и господа?

Радвам се!

Желая ви всичко най-прекрасно!

Related Post

Курс по психоанализа – лекция 126Курс по психоанализа – лекция 126

АНАЛИЗ НА ПСИХОТРАВМЕНИЯ ОПИТ Дами и господа, В тази тема предмет на нашия интерес е психотравмата, по-точно – психотравменият опит на пациентите, който в рамките на психоаналитичния процес се подлага

Курс по психоанализа – лекция 13Курс по психоанализа – лекция 13

СЕМЕЙСТВО И ВЪЗПИТАНИЕ Дами и господа, Търсейки социалните параметри и социалните фактори в индивидуалната психология, Алфред Адлер се обръща с голямо внимание към ролята на семейството и към възпитателния процес