ТОРНАДО БГ Интензивно обучение по психотерапия

Интензивно обучение по психотерапия

Акад. проф. д-р Петър Иванов, университетски преподавател, експерт и автор на десетки трудове по психотерапия, ще осъществи кратък интензивен курс по Приложна психотерапия, който рязко се отличава от многобройните всякакви курсове на знайни и незнайни психолози, психотерапевти, психоаналитици, на разни асоциации, центрове, институти, школи, кабинети, ателиета, кантори, които обикновено са без изследвания, без научни трудове, без книги, без практика, без публикации, без нищо.

Съдържание на курса – два модула на обучение:

1. Обща психотерапия (диагноза, методи, ефективност) – 16 учебни часа;

2. Специална психотерапия (по отделни психични страдания) – 16 учебни часа.

Завършилите всеки модул получават от „Ахат ЕООД” удостоверение за завършен кратък курс по Психотерапия: Обща психотерапия и/или Специална психотерапия.

Курсът по всеки от двата модула ще се проведе в два дни – събота и неделя.

Място: залата на ул. „Пиротска” № 20

   Начало на курса: 10:00 ч. Край: 17:00 ч.

Часовете са по 4 слети двойки учебни часове по 45 минути, или 4 часа от по 90 минути за всеки ден от двата уикендни дни – събота и неделя.

Паузи: 11:45-12:00 ч., 13:30-14:00 ч., 15:30 -15:45 ч.

Вторият модул по Специална психотерапия вероятно ще се проведе в уикенд през месец март.

Броят на участниците в курса е ограничен – не повече от 16 души.

Няма специални изисквания за участие в курсовете; могат да участват студенти, висшисти, хора с различни професии и на различна възраст.

Такса за участие в курса: 500 лева.

В цената са включени папка с материали, закуска, кафе, чай, безалкохолни напитки.

Всеки курсист получава безплатно по едно ръководство по психотерапия на ИК „Ахат”.

Освен това всеки курсист може да си закупи от изданията на ИК „Ахат” с намаление от 20 процента. 

Забележка: Конкретният уикенд за първия модул по Обща психотерапия ще бъде оповестен допълнително с оглед обстоятелствата и карантината при Ковид пандемията, вероятно в края на месец март или през месец април.

УЧЕБЕН ПЛАН НА 16-ЧАСОВ УИКЕНДЕН КУРС ПО „ПРИЛОЖНА ПСИХОТЕРАПИЯ”

ПЪРВИ МОДУЛ „ОБЩА ПСИХОТЕРАПИЯ”

1. Психичното здраве. Здрав – болен в психотерапията

2. Симптом и синдром в приложната психодиагностика

3. Психодиагностичният процес. Основни методи

4. Оценка и диагноза

5. Типове пациенти

6. Психологически теории, направления и школи в психотерапията

7. Психоконсултации, психокорекции, психотерапия

8. Основни принципи и особености на психотерапевтичния процес

9. Хроника, програма и график на психотерапевтичния процес

10. Съдържание и разновидности на психотерапевтичната помощ

11. Ефективност на психотерапията.

12. Етични, деонтологични и правни аспекти на психотерапията

Заключителен семинар