Мандали

1
2
3
4
5
6
ИЗБЕРИ ЕДНА ОТ МАНДАЛИТЕ И ЩЕ РАЗБЕРЕШ КАКЪВ СИ