Kognitivni_front-cover

Книга Психотерапия на когнитивни разстройства и проблеми на речта

В книгата се предлагат най-подходящите съвременни методи и следства за психокорекция и за психотерапия на разглежданите разстройства.