Book_Covid_front_page

Книга Психопатология на Ковид пандемията

В книгата се предлагат най-подходящите съвременни методи и средства за психотерапия на разглежданите 13 психични разстройства.