Povedenski_front-cover

Книга Психотерапия на поведенски разстройства

Книгата Психотерапия на ПОВЕДЕНСКИ РАЗСТРОЙСТВА е практическо ръководство по специална психотерапия всъщност на няколко разновидности на психичните разстройства в областта на поведението в широк смисъл: същински поведенски разстройства (действия и постъпки), тикове, разстройства на храненето, разстройства на екскрецията и разстройства на съня.