ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ том 1

30.00 лв.

автор – Петър Иванов
страници – 264
хартия – обемна
корици – картон

тегло – 250 г
размери – 200/130/24 мм
ISBN – 978-619-7620-22-1

Код: PsyА-3 Категории: ,

Описание

„ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ“ – КУРС ЛЕКЦИИ (1 – 40)

 Тази книга съдържа първите 40 лекции във втория от трите курса на първото в България едногодишно пълно обучение по приложна психоанализа.

Обучението е по специална програма на Демографския институт към Българската академия на науките и изкуствата и се осъществява онлайн във Фейсбук групата „Дистанционен курс по психотерапия“, включваща 8250 участници от 44 страни по света: https://www.facebook.com/groups/950633402427104/.

В книгата първите 3 лекции са по-общи, за методологията в психоанализата, а следващите 37 лекции са за основните понятия компоненти на методологическия апарат на психоаналитичната терапия: несъзнавано и подсъзнание, топиката „То, Аз, Свръхаз“, Едипов
комплекс, психотравма, либидо, идентификация, сублимация, проекция, съпротива, пренос и контрапренос, катексис, психични защити, имаго, форклузия, конверсия и др.

Целта е придобиването на пълна представа и достатъчен обем знания за практикуването на психоаналитична терапия в реалната клинична действителност у нас.

Книгата „ПСИХОАНАЛИТИЧНА ТЕРАПИЯ“ е предназначена за психолози, психотерапевти и за сегашни и бъдещи психоаналитици, не е за всеки.

 


СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение … 7
Лекция 1. Благотворният кръг, или взаимодействието „Теория – Практика“ в психоанализата … 9
Лекция 2. Общи характеристики на методологията на клиничната психоанализа … 14
Лекция 3. Несъзнавано, безсъзнателно, подсъзнание … 19
Лекция 4. То, Аз, Свръхаз … 25
Лекция 5. Вътрешноличностни конфликти, разцепване на Аза … 30
Лекция 6. Психотравма, травма на раждането … 38
Лекция 7. Нагони, импулси, инстинкти. Принцип на удоволствието и принцип на реалността … 44
Лекция 8. Сексуалност, инфантилна сексуалност, сексуация, либидо … 50
Лекция 9. Комплекси, Едипов комплекс, кастрационен комплекс … 57
Лекция 10. Нарцисизъм. Нарцистичната личност … 64
Лекция 11. Идентификация … 71
Лекция 12. Сублимация … 78
Лекция 13. Фиксация, регресия и прогресия … 85
Лекция 14. Проекция и интроекция … 94
Лекция 15. Интериоризация и екстериоризация … 102
Лекция 16. Фантазмите … 108
Лекция 17. Съпротива, изтласкване, потискане … 114
Лекция 18. Пренос и контрапренос … 123
Лекция 19. Принцип на абстиненцията .. 131
Лекция 20. Негативна терапевтична реакция … 136
Лекция 21. Отреагиране и катарзис … 140
Лекция 22. Страх, тревога, вина, чувство за малоценност … 146
Лекция 23. Погрешни действия … 154
Лекция 24. Защита и защитни механизми … 159
Лекция 25. Катексис и антикатексис … 172
Лекция 26. Имаго … 179
Лекция 27. Неврози … 184
Лекция 28. Психози … 192
Лекция 29. Перверзии … 196
Лекция 30. Обект, избор на обект, обектни отношения … 200
Лекция 31. Форклузия … 207
Лекция 32. Редукция и синтез … 211
Лекция 33. Амплификация … 218
Лекция 34. Символика … 224
Лекция 35. Нуминозум, интензитет на ценностите, констелация … 230
Лекция 36. Анагогично тълкуване, компромис, компенсация … 236
Лекция 37. Заместващо формиране, симптомно формиране, реактивно формиране … 243
Лекция 38. Конверсия … 248
Лекция 39. Първичен процес и вторичен процес … 252
Лекция 40. Механизми на разчистване … 257


КОМПЛЕКТ ОТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

✅ КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК