КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА том 1

30.00 лв.

автор – Петър Иванов
страници – 312
издание – първо
хартия – обемна
корици – картон

тегло – 300 г
размери – 20/13/3 см
ISBN – 978-619-7620-19-1

Код: PsyА-1 Категории: ,

Описание

КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА – КУРС ЛЕКЦИИ (1-35)

Тази книга съдържа първите лекции (1-35) в първия от трите курса на първото в България едногодишно интензивно обучение по приложна психоанализа.

То се осъществява във Фейсбук групата „Дистанционен курс по психотерапия“ https://www.facebook.com/groups/950633402427104/, включваща 7500 участници от 42 страни по света, и в сайта https://tornadobg.com/course-on-psychoanalysis/.

Обучението е по програма на Демографския институт към Българската академия на науките и изкуствата.

В книгата са представени основните парадигми на класическия фройдизъм (концепциите на Зигмунд Фройд, Алфред Адлер, Шандор Ференци, Ърнест Джоунс, Ото Ранк и Хелене Дойч), на динамичната психология на Карл Густав Юнг и на клайнианството (Мелани Клайн).

Книгата е своеобразен синопсис (подредена е по хронология) на първото поколение авторитети на дълбинната психология, създали нейния фундамент.

Тя представлява първата част на Пълно енциклопедично ръководство по приложна психоанализа в 6 тома (по 2 книги с лекции за всеки от трите курса на обучението).

Книгата КОНЦЕПТУАЛНИ ОСНОВАНИЯ НА ПРИЛОЖНАТА ПСИХОАНАЛИЗА е предназначена за психолози, психотерапевти и за сегашни и бъдещи психоаналитици.

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение … 7

Тема 1. Фройд и класичекия фройдизъм

Лекция 1. Фройд, до 1886 г. … 17
Лекция 2. Фройд, 1886 – 1902 г. … 31
Лекция 3. Фройд, 1902 – 1939 г. … 42
Лекция 4. Системата на класическия фройдизъм … 57
Лекция 5. Функциите на Аза … 70
Лекция 6. Либидо … 76
Лекция 7. Стадии в психосоциалното развитие на личността … 80
Лекция 8. Класическата психоаналитична психотерапия … 89

Тема 2. Адлерианството

Лекция 9. Алфред Адлер … 99
Лекция 10. Принципи и основни тези на индивидуалната психология … 110
Лекция 11. Чувство за непълноценност и стремеж към превъзходство … 116
Лекция 12. Чувство за общност, компенсация, жизнен стил … 124
Лекция 13. Семейство и възпитание … 131
Лекция 14. Адлерианската психотерапия … 140

Тема 3. Биоанализата и генитализмът на Шандор Ференци

Лекция 15. Шандор Ференци … 149
Лекция 16. Биоанализа и генитализъм … 155
Лекция 17. Социално използване на психоанализата. Клинични техники … 169

Тема 4. Юнгианството

Лекция 18. Карл Густав Юнг, до 1907 г. … 171
Лекция 19. Карл Густав Юнг, 1907 – 1913 г. … 173
Лекция 20. Карл Густав Юнг, 1913 – 1961 г. … 180
Лекция 21. Съзнавано и несъзнавано. Индивидуация, анима и анимус … 185
Лекция 22. Инстинкти и архетипове. Феномените Аз, Персона и Сянка … 192
Лекция 23. Психологическите типове … 200
Лекция 24. Стадии на живота. Психотерапевтична практика … 215

Тема 5. Интердисциплинарните изследвания на Карл Абрахам и неговият клиничен принос

Лекция 25. Карл Абрахам … 223
Лекция 26. Теория за фазите в развитието на сексуалността. Интердисциплинарни изследвания. Клинична психоанализа … 230

Тема 6. Концепцията на Ърнест Джоунс за женската сексуалност

Лекция 27. Ърнест Джоунс … 239
Лекция 28. Основи на теорията за женската сексуалност … 241

Тема 7. Клайнианството

Лекция 29. Мелани Клайн … 257
Лекция 30. Клайнианството и детската психоанализа. Теория за обектните отношения … 264
Лекция 31. Теория за параноялно-шизоидната и депресивната позиция. Завист и благодарност. Игровата техника в психоанализата … 271

Тема 8. Концепцията за раждането и активната терапия на Ото Ранк

Лекция 32. Ото Ранк … 279
Лекция 33. Травмата на раждането. Психоаналитични аспекти на митологията, изкуството и религията. Активната терапия … 287

Тема 9. Фройдистките визии на Хелене Дойч за жената и за майчинството

Лекция 34. Хелене Дойч … 297
Лекция 35. Загадката на жената и женската сексуалност. Майчинството като обект на психоанализата … 302

 


✅ КОМПЛЕКТ ОТ 10 КНИГИ ПО СПЕЦИАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК

КОМПЛЕКТ 3 КНИГИ ОТ КУРСА С 135 ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ – поръчай ТУК